Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.8.50

Verš

astv ity uktaḥ sa bhagavān
vraje droṇo mahā-yaśāḥ
jajñe nanda iti khyāto
yaśodā sā dharābhavat

Synonyma

astu — když Brahmā souhlasil: “Ano, to je v pořádku.”; iti uktaḥ — když od něho dostali tento pokyn; saḥ — on (Droṇa); bhagavān — věčně otec Kṛṣṇy (Bhagavānův otec je také Bhagavān); vraje — ve Vrajabhūmi, Vṛndāvanu; droṇaḥ — Droṇa, nejmocnější z Vasuů; mahā-yaśāḥ — proslulý transcendentalista; jajñe — zjevil se; nandaḥ — jako Nanda Mahārāja; iti — takto; khyātaḥ — je oslavován; yaśodā — jako matka Yaśodā; — ona; dharā — tatáž Dharā; abhavat — zjevila se.

Překlad

Když Brahmā řekl: “Ano, nechť se tak stane,” požehnaný Droṇa, jenž se vyrovnal Bhagavānovi, se zjevil ve Vrajapuru (Vṛndāvanu) jako nesmírně proslulý Nanda Mahārāja a jeho manželka Dharā se zjevila jako matka Yaśodā.

Význam

Jelikož vždy, když se Kṛṣṇa zjevuje na této planetě, zdánlivě potřebuje otce a matku, zjevují se Droṇa a Dharā, Jeho věční rodiče, na Zemi dříve než On jako Nanda Mahārāja a Yaśodā. Na rozdíl od Sutapy a Pṛśniho nemuseli proto, aby se stali otcem a matkou Kṛṣṇy, podstupovat tvrdou askezi. V tom spočívá rozdíl mezi nitya-siddhou a sādhana-siddhou.