Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.69.33

Verš

prasthāpanopanayanair
apatyānāṁ mahotsavān
vīkṣya yogeśvareśasya
yeṣāṁ lokā visismire

Synonyma

prasthāpana — posílání pryč; upanayanaiḥ — a přivážení domů; apatyānām — dĕtí; mahā — velké; utsavān — oslavy svátků; vīkṣya — vidící; yoga-īśvara — vládců yogy; īśasya — nejvyššího vládce; yeṣām — jehož; lokāḥ — lidé; visismire — žasli.

Překlad

Nārada pozoroval, jak Śrī Kṛṣṇa, vládce všech vládců yogy, nechával posílat své dcery a zetĕ pryč a také jak je nechával vítat zpĕt doma bĕhem velkých oslav svátků. Všichni obyvatelé nad tĕmito oslavami žasli.