Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.69.32

Verš

putrāṇāṁ duhitṝṇāṁ ca
kāle vidhy-upayāpanam
dārair varais tat-sadṛśaiḥ
kalpayantaṁ vibhūtibhiḥ

Synonyma

putrāṇām — synů; duhitṝṇām — dcer; ca — a; kāle — ve vhodnou dobu; vidhi — podle náboženských zásad; upayāpanam — zařizující svatby; dāraiḥ — s manželkami; varaiḥ — a s manžely; tat — pro nĕ; sadṛśaiḥ — vhodnými; kalpayantam — takto zařizující; vibhūtibhiḥ — co do honosnosti.

Překlad

Nārada vidĕl Pána Kṛṣṇu, jak v patřičnou dobu zařizuje pro své syny a dcery svatby s vhodnými nevĕstami a ženichy, a svatební obřady se konaly s velkou slávou.

Význam

Tento překlad je založen na knize Kṛṣṇa od Śrīly Prabhupādy.

Slovo kāle zde znamená, že Kṛṣṇa zařizoval, aby se Jeho synové a dcery oženili a vdali po dosažení vhodného vĕku.