Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.68.8

Verš

so ’paviddhaḥ kuru-śreṣṭha
kurubhir yadu-nandanaḥ
nāmṛṣyat tad acintyārbhaḥ
siṁha kṣudra-mṛgair iva

Synonyma

saḥ — on; apaviddhaḥ — neoprávnĕnĕ napadený; kuru-śreṣṭha — ó nejlepší z Kuruovců (Parīkṣite Mahārāji); kurubhiḥ — Kuruovci; yadu-nandanaḥ — drahý syn yaduovské dynastie; na amṛṣyat — netoleroval; tat — to; acintya — nepochopitelného Pána, Kṛṣṇy; arbhaḥ — dítĕ; siṁhaḥ — lev; kṣudra — nepatrnými; mṛgaiḥ — zvířaty; iva — jako.

Překlad

Ó nejlepší z Kuruovců, když byl Kṛṣṇův syn Sāmba neoprávnĕnĕ obtĕžován Kuruovci, tento miláček yaduovské dynastie netoleroval jejich útok o nic víc, než by lev toleroval útok nepatrných zvířat.

Význam

Śrīla Prabhupāda v knize Kṛṣṇa komentuje slovo acintyārbha: „Sāmba, slavný potomek yaduovské dynastie, který byl jako syn Pána Kṛṣṇy, obdařený nepochopitelnými energiemi.“