Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.68.7

Verš

taṁ te jighṛkṣavaḥ kruddhās
tiṣṭha tiṣṭheti bhāṣiṇaḥ
āsādya dhanvino bāṇaiḥ
karṇāgraṇyaḥ samākiran

Synonyma

tam — ho; te — oni; jighṛkṣavaḥ — odhodlaní chytit; kruddhāḥ — rozhnĕvaní; tiṣṭha tiṣṭha iti — „stůj! stůj!“; bhāṣiṇaḥ — volající; āsādya — napadající; dhanvinaḥ — lučištníci; bāṇaiḥ — svými šípy; karṇa-agraṇyaḥ — vedení Karṇou; samākiran — zasypali ho.

Překlad

Rozhnĕvaní lučištníci vedení Karṇou a odhodlaní ho chytit volali na Sāmbu: „Stůj a bojuj! Stůj a bojuj!“ Zaútočili na nĕho a zasypali ho šípy.