Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.68.44

Verš

rāma rāmākhilādhāra
prabhāvaṁ na vidāma te
mūḍhānāṁ naḥ ku-buddhīnāṁ
kṣantum arhasy atikramam

Synonyma

rāma rāma — ó Rāmo, Rāmo; akhila — všeho; ādhāra — ó základe; prabhāvam — moc; na vidāma — neznáme; te — Tvou; mūḍhānām — pošetilců; naḥ — nás; ku — špatné; buddhīnām — jejichž chápání; kṣantum arhasi — mĕl bys prosím odpustit; atikramam — přestupek.

Překlad

(Kuruovci pravili:) Ó Rāmo, Rāmo, základe všeho! Nevíme nic o Tvé moci. Prosíme odpusť nám náš přestupek, neboť jsme neznalí a pomýlení.