Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.68.23

Verš

vīrya-śaurya-balonnaddham
ātma-śakti-samaṁ vacaḥ
kuravo baladevasya
niśamyocuḥ prakopitāḥ

Synonyma

vīrya — energie; śaurya — odvahy; bala — a síly; unnaddham — plná; ātma — Jeho vlastní; śakti — moci; samam — odpovídající; vacaḥ — slova; kuravaḥ — Kuruovci; baladevasya — Pána Baladevy; niśamya — naslouchající; ūcuḥ — promluvili; prakopitāḥ — rozhnĕvaní.

Překlad

Po vyslechnutí tĕchto slov Pána Baladevy, která oplývala energií, odvahou a silou a odpovídala Jeho transcendentální moci, se Kuruovci rozhnĕvali a takto promluvili.