Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.68.18

Verš

te ’ti-prītās tam ākarṇya
prāptaṁ rāmaṁ suhṛt-tamam
tam arcayitvābhiyayuḥ
sarve maṅgala-pāṇayaḥ

Synonyma

te — oni; ati — nesmírnĕ; prītāḥ — potĕšeni; tam — Jeho; ākarṇya — slyšící; prāptam — jenž přijel; rāmam — Balarāmu; suhṛt-tamam — jejich nejdražšího přítele; tam — ho, Uddhavu; arcayitvā — poté, co uctili; abhiyayuḥ — šli; sarve — všichni; maṅgala — příznivé obĕtiny; pāṇayaḥ — v rukou.

Překlad

Když slyšeli, že přijel Balarāma, jejich nejdražší přítel, mĕli nesmírnou radost. Nejprve uctili Uddhavu a potom šli navštívit Pána a v rukou nesli příznivé obĕtiny.

Význam

V knize Kṛṣṇa Śrīla Prabhupāda píše: „Vůdci kuruovské dynastie, zvláštĕ Dhṛtarāṣṭra s Duryodhanou, se zaradovali, protože dobře vĕdĕli, že Pán Balarāma je velkým příznivcem jejich rodu. Když se tu novinu doslechli, jejich radost neznala mezí, a okamžitĕ Uddhavu přivítali. Vzali do rukou příznivé předmĕty pro přijetí Pána Balarāmy a vydali se za Ním za mĕstskou bránu.“