Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.68.17

Verš

so ’bhivandyāmbikā-putraṁ
bhīṣmaṁ droṇaṁ ca bāhlikam
duryodhanaṁ ca vidhi-vad
rāmam āgataṁ abravīt

Synonyma

saḥ — on, Uddhava; abhivandya — klanící se; ambikā-putram — Dhṛtarāṣṭrovi, synovi Ambiky; bhīṣmam droṇam ca — Bhīṣmovi a Droṇovi; bāhlikam duryodhanam ca — a Bāhlikovi a Duryodhanovi; vidhi-vat — podle pokynů písem; rāmam — Pán Balarāma; āgatam — přijel; abravīt — řekl.

Překlad

Poté, co se Uddhava řádnĕ poklonil synovi Ambiky (Dhṛtarāṣṭrovi), Bhīṣmovi, Droṇovi, Bāhlikovi a Duryodhanovi, zpravil je, že přijel Pán Balarāma.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī poukazuje na to, že není řečeno nic o tom, že by se Uddhava klanĕl Yudhiṣṭhirovi a jeho společníkům, neboť tehdy Pāṇḍuovci pobývali v Indraprastĕ.