Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.68.12

Verš

taṁ baddhvā virathī-kṛtya
kṛcchreṇa kuravo yudhi
kumāraṁ svasya kanyāṁ ca
sva-puraṁ jayino ’viśan

Synonyma

tam — ho; baddhvā — svazující; virathī-kṛtya — když ho připravili o kočár; kṛcchreṇa — s obtížemi; kuravaḥ — Kuruovci; yudhi — v boji; kumāram — mladého chlapce; svasya — jejich vlastní; kanyām — dívku; ca — a; sva-puram — svého mĕsta; jayinaḥ — vítĕzní; aviśan — vstoupili do.

Překlad

Když kuruovští bojovníci připravili Sāmbu v boji o kočár, s velký obtížemi ho svázali a potom se vrátili vítĕzní do svého mĕsta s mladým chlapcem a svou princeznou.