Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.66.6

Verš

yāni tvam asmac-cihnāni
mauḍhyād bibharṣi sātvata
tyaktvaihi māṁ tvaṁ śaraṇaṁ
no ced dehi mamāhavam

Synonyma

yāni — které; tvam — Ty; asmat — našich; cihnāni — symbolů; mauḍhyāt — z pomatenosti; bibharṣi — nosíš; sātvata — ó vůdce Sātvatů; tyaktvā — vzdávající se; ehi — přijď; mām — ke mnĕ; tvam — Ty; śaraṇam — do útočištĕ; na — ne; u — jinak; cet — pokud; dehi — dej; mama — mi; āhavam — boj.

Překlad

Ó Sātvato, vzdej se mých osobních symbolů, které nyní z pošetilosti nosíš, a přijď u mnĕ přijmout útočištĕ. Pokud tak neučiníš, potom se mnou musíš bojovat.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī znovu vykládá Pauṇḍrakova slova podle inspirace Sarasvatī, bohynĕ učenosti. Tak mohou být pochopena ve smyslu: „Z pošetilosti jsem přijal napodobeninu lastury, disku, lotosu a kyje a Ty je udržuješ tím, že mi je dovoluješ používat. Ještĕ jsi mĕ neporazil a nezbavil ses tĕchto napodobenin symbolů. Proto prosím milostivĕ přijď a osvoboď mĕ tím, že mĕ přinutíš se jich vzdát. Bojuj se mnou a udĕl mi osvobození tím, že mĕ zabiješ.“