Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.66.5

Verš

vāsudevo ’vatīrno ’ham
eka eva na cāparaḥ
bhūtānām anukampārthaṁ
tvaṁ tu mithyābhidhāṁ tyaja

Synonyma

vāsudevaḥ — Pán Vāsudeva; avatīrṇaḥ — sestoupivší do tohoto svĕta; aham — já; ekaḥ eva — pouze jediný; na — ne; ca — a; aparaḥ — kdokoliv jiný; bhūtānām — živým bytostem; anukampā — projevení milosti; artham — kvůli; tvam — Ty; tu — však; mithyā — falešného; abhidhām — označení; tyaja — vzdej se.

Překlad

(Posel Pauṇḍrakovým jménem pravil:) Jsem jediný Pán Vāsudeva a žádný jiný není. To já jsem sestoupil do tohoto svĕta, abych projevil milost živým bytostem. Proto se vzdej svého falešného jména.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī, inspirován bohyní Sarasvatī, uvádí skutečný význam tĕchto dvou veršů: „Nejsem inkarnovaný Vāsudeva, ale naopak Vāsudeva jsi Ty jediný a nikdo jiný. Jelikož jsi sestoupil, abys projevil milost živým bytostem, prosím přimĕj mĕ vzdát se mého falešného označení, které je jako ústřice prohlašující se za stříbro.“ Nejvyšší Pán této žádosti jistĕ vyhoví.