Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.66.4

Verš

dūtas tu dvārakām etya
sabhāyām āsthitaṁ prabhum
kṛṣṇaṁ kamala-patrākṣaṁ
rāja-sandeśam abravīt

Synonyma

dūtaḥ — posel; tu — potom; dvārakām — do Dvāraky; etya — přijíždĕjící; sabhāyām — v královském shromáždĕní; āsthitam — přítomný; prabhum — všemocnému Pánu; kṛṣṇam — Kṛṣṇovi; kamala — lotosu; patra — (jako) okvĕtní lístky; akṣam — jehož oči; rāja — svého krále; sandeśam — vzkaz; abravīt — přednesl.

Překlad

Posel přijel do Dvāraky, našel lotosookého Kṛṣṇu v Jeho královském shromáždĕní a přednesl tomuto všemocnému Pánu králův vzkaz.