Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.66.41

Verš

cakraṁ ca viṣṇos tad-anupraviṣṭaṁ
vārānasīṁ sāṭṭa-sabhālayāpaṇām
sa-gopurāṭṭālaka-koṣṭha-saṅkulāṁ
sa-kośa-hasty-aśva-rathānna-śālinīm

Synonyma

cakram — disk; ca — a; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; tat — toho (ohnivého démona); anupraviṣṭam — vstupující při pronásledování do; vārāṇasīm — Vārāṇasī; sa — s; aṭṭa — vyvýšenými verandami; sabhā — jeho snĕmovními sínĕmi; ālaya — sídly; āpaṇām — a tržišti; sa — s; gopura — branami; aṭṭālaka — rozhlednami; koṣṭha — a skladišti; saṅkulām — plné; sa — s; kośa — pokladnicemi; hasti — pro slony; aśva — konĕ; ratha — kočáry; anna — a obilí; śālinīm — s budovami.

Překlad

Disk Pána Viṣṇua při pronásledování ohnivého démona také vstoupil do Vārāṇasī a vypálil mĕsto do základů, včetnĕ všech jeho snĕmovních síní a obytných paláců s vyvýšenými verandami, jeho četných tržišť, bran, rozhleden, skladišť a pokladnic a všech budov pro slony, konĕ, kočáry a obilí.