Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.66.39

Verš

tat sūrya-koṭi-pratimaṁ sudarśanaṁ
jājvalyamānaṁ pralayānala-prabham
sva-tejasā khaṁ kakubho ’tha rodasī
cakraṁ mukundāstraṁ athāgnim ārdayat

Synonyma

tat — ta; sūrya — sluncí; koṭi — miliónům; pratimam — podobající se; sudarśanam — Sudarśana; jājvalyamānam — planoucí ohnĕm; pralaya — zkázy vesmíru; anala — (jako) oheň; prabham — jejíž záře; sva — svým vlastním; tejasā — žárem; kham — oblohu; kakubhaḥ — svĕtové strany; atha — a; rodasī — nebesa a Zemi; cakram — disk; mukunda — Pána Kṛṣṇy; astram — zbraň; atha — také; agnim — oheň (vytvořený Sudakṣiṇou); ārdayat — sužovala.

Překlad

Tato Sudarśana, disková zbraň Pána Mukundy, zářila jako milióny sluncí. Její záře planula jako oheň vesmírné zkázy a svým žárem působila bolest obloze, všem svĕtovým stranám, nebesům a Zemi a také ohnivému démonovi.