Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.66.37

Verš

śrutvā taj jana-vaiklavyaṁ
dṛṣṭvā svānāṁ ca sādhvasam
śaraṇyaḥ samprahasyāha
mā bhaiṣṭety avitāsmy aham

Synonyma

śrutvā — slyšící; tat — toto; jana — lidí; vaiklavyam — rozrušení; dṛṣṭvā — vidící; svānām — svých mužů; ca — a; sādhvasam — stav rozrušení; śaraṇyaḥ — nejlepší zdroj útočištĕ; samprahasya — hlasitĕ se smĕjící; āha — řekl; bhaiṣṭa — nebojte se; iti — takto; avitā asmi — poskytnu ochranu; aham — Já.

Překlad

Když Pán Kṛṣṇa slyšel rozrušení lidí a vidĕl, že jsou rozrušeni i Jeho vlastní muži, tento nanejvýš kvalifikovaný dárce útočištĕ se jen zasmál a řekl jim: „Nebojte se; Já vás ochráním.“