Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.66.24

Verš

sa nityaṁ bhagavad-dhyāna-
pradhvastākhila-bandhanaḥ
bibhrāṇaś ca hare rājan
svarūpaṁ tan-mayo ’bhavat

Synonyma

saḥ — on (Pauṇḍraka); nityam — neustále; bhagavat — o Nejvyšším Pánu; dhyāna — svou meditací; pradhvasta — zcela zničil; akhila — všechna; bandhanaḥ — jehož pouta; bibhrāṇaḥ — přijímající; ca — a; hareḥ — Pána Kṛṣṇy; rājan — ó králi (Parīkṣite); svarūpam — osobní podobu; tat-mayaḥ — pohroužený do vĕdomí o Nĕm; abhavat — stal se.

Překlad

Neustálou meditací o Nejvyšším Pánu Pauṇḍraka zničil všechna svá hmotná pouta. Napodobováním vzezření Pána Kṛṣṇy, ó králi, se v konečném smyslu stal vĕdomým Kṛṣṇy.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše v knize Kṛṣṇa: „Co se týče Pauṇḍraky, ten nĕjakým způsobem vždy myslel na Pána Vāsudevu, neboť se za Nĕho převlékal, aby Ho napodobil. Získal proto jeden z pĕti druhů osvobození zvaný sārūpya, a tak se dostal na vaikuṇṭhské planety, kde mají oddaní stejná tĕla jako Viṣṇu, se čtyřma rukama, ve kterých drží čtyři symboly. Jeho meditace byla skutečnĕ soustředĕna na podobu Viṣṇua, ale jelikož si o sobĕ myslel, že je Pán Viṣṇu, dopouštĕl se přestupku. Tím, že ho zabil Kṛṣṇa, však byl jeho přestupek smazán. Dostalo se mu osvobození sārūpya a získal stejnou podobu jako Pán.“