Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.66.20

Verš

tyājayiṣye ’bhidhānaṁ me
yat tvayājña mṛṣā dhṛtam
vrajāmi śaranaṁ te ’dya
yadi necchāmi saṁyugam

Synonyma

tyājayiṣye — přinutím (tĕ) se vzdát; abhidhānam — označení; me — Mých; yat — která; tvayā — tebou; ajña — ó pošetilče; mṛṣā — falešnĕ; dhṛtam — přijatá; vrajāmi — půjdu; śaraṇam — do útočištĕ; te — tvého; adya — dnes; yadi — pokud; na icchāmi — nepřeji si; saṁyugam — bitvu.

Překlad

Ó pošetilče, nyní tĕ přinutím vzdát se Mého jména, které jsi falešnĕ přijal. A jistĕ u tebe přijmu útočištĕ, pokud si nebudu přát s tebou bojovat.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše: „Nyní tĕ, Pauṇḍrako, donutím skončit s tímto podvádĕním. Chtĕl jsi, abych se Ti odevzdal. Teď nastala tvoje příležitost. Budeme spolu bojovat, a pokud budu poražen a ty zvítĕzíš, jistĕ se ti odevzdám.“