Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.65.18

Verš

pūrṇa-candra-kalā-mṛṣṭe
kaumudī-gandha-vāyunā
yamunopavane reme
sevite strī-gaṇair vṛtaḥ

Synonyma

pūrṇa — v úplňku; candra — mĕsíce; kalā — paprsky; mṛṣṭe — koupané; kaumudī — lotosů, které se otevírají ve svĕtle mĕsíce; gandha — (nesoucí) vůni; vāyunā — vĕtrem; yamunā — řeky Yamuny; upavane — v zahradĕ; reme — užíval si; sevite — obsluhovaný; strī — ženami; gaṇaiḥ — mnoha; vṛtaḥ — doprovázený.

Překlad

Pán Balarāma si užíval ve společnosti mnoha žen v zahradĕ u řeky Yamuny. Tato zahrada se koupala v paprscích mĕsíce v úplňku a laskaly ji vánky nesoucí vůni v noci kvetoucích lotosů.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī vysvĕtluje, že milostné zábavy Pána Balarāmy probíhaly v lesíku podél Yamuny na místĕ známém jako Śrīrāma-ghaṭṭa, které je daleko od místa tance rāsa Śrī Kṛṣṇy.