Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.64.30

Verš

ity uktvā taṁ parikramya
pādau spṛṣṭvā sva-maulinā
anujñāto vimānāgryam
āruhat paśyatāṁ nṛṇām

Synonyma

iti — takto; uktvā — když promluvil; tam — Jeho; parikramya — obřadnĕ obcházející; pādau — Jeho nohou; spṛṣṭvā — dotýkající se; sva — svou; maulinā — korunou; anujñātaḥ — propuštĕný; vimāna — nebeského letadla; agryam — vynikajícího; āruhat — nastoupil do; paśyatām — zatímco přihlíželi; nṛṇām — lidé.

Překlad

Poté, co Mahārāja Nṛga takto promluvil, obřadnĕ obešel Pána Kṛṣṇu a dotkl se korunou Pánových nohou. Dostal svolení odletĕt a před zraky všech přítomných lidí nastoupil do úžasného nebeského letadla.