Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.64.3

Verš

kṛkalāsaṁ giri-nibhaṁ
vīkṣya vismita-mānasāḥ
tasya coddharaṇe yatnaṁ
cakrus te kṛpayānvitāḥ

Synonyma

kṛkalāsam — ještĕra; giri — hoře; nibham — podobajícího se; vīkṣya — hledící na; vismita — užaslé; mānasāḥ — jejichž mysli; tasya — z toho; ca — a; uddharaṇe — při vyzvednutí; yatnam — úsilí; cakruḥ — vynaložili; te — oni; kṛpayā anvitāḥ — ze soucitu.

Překlad

Chlapci užasli při pohledu na toho tvora, ještĕra podobného kopci. Slitovali se nad ním a pokusili se ho ze studny vyzvednout.