Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.63.45

Verš

ayaṁ mameṣṭo dayito ’nuvartī
mayābhayaṁ dattam amuṣya deva
sampādyatāṁ tad bhavataḥ prasādo
yathā hi te daitya-patau prasādaḥ

Synonyma

ayam — tento; mama — můj; iṣṭaḥ — oblíbený; dayitaḥ — velmi drahý; anuvartī — následovník; mayā — mnou; abhayam — nebojácnost; dattam — daná; amuṣya — jeho; deva — ó Pane; sampādyatām — prosím nechť je udĕlena; tat — proto; bhavataḥ — Tvá; prasādaḥ — milost; yathā — jako; hi — vskutku; te — Tvá; daitya — démonů; patau — vládci (Prahlādovi); prasādaḥ — milost.

Překlad

Tento Bāṇāsura je můj drahý a vĕrný následovník a já jsem mu udĕlil osvobození od strachu. Proto mu, můj Pane, prosím udĕl svou milost, tak jako jsi prokázal milost Prahlādovi, vládci démonů.

Význam

Pán Śiva chce Bāṇāsurovi pomoci, protože démon projevil velkou oddanost Pánu Śivovi, když poskytl hudební doprovod pro Śivův tanec tāṇḍava. Další důvod, proč Bāṇa požívá příznĕ Pána Śivy, je ten, že je potomkem velkých oddaných Prahlāda a Baliho.