Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.63.46

Verš

śrī-bhagavān uvāca
yad āttha bhagavaṁs tvaṁ naḥ
karavāma priyaṁ tava
bhavato yad vyavasitaṁ
tan me sādhv anumoditam

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán pravil; yat — co; āttha — řekl jsi; bhagavan — ó pane; tvam — ty; naḥ — Nám; karavāma — mĕli bychom učinit; priyam — tĕšící; tava — tebe; bhavataḥ — tebou; yat — co; vyavasitam — rozhodnuto; tat — to; me — Mnou; sādhu — dobře; anumoditam — souhlasící se.

Překlad

Nejvyšší Pán pravil: Můj milý pane, pro tvé potĕšení musíme jistĕ učinit to, oč jsi Nás požádal. Plnĕ souhlasím s tvým závĕrem.

Význam

Nemĕli bychom považovat za podivné, že Nejvyšší Pán Kṛṣṇa zde oslovuje Pána Śivu jako bhagavāna, „pána“. Všechny živé bytosti jsou nedílné části Pána, kvalitativnĕ s Ním totožné, a Pán Śiva je zvláštĕ mocná, čistá bytost s mnoha vlastnostmi Nejvyššího Pána. Tak jako je otec šťastný, když se může podĕlit o své bohatství s milovaným synem, Nejvyšší Pán šťastnĕ obdařuje čisté živé bytosti částí své energie a majestátu. A tak jako otec pyšnĕ a šťastnĕ pozoruje dobré vlastnosti svých dĕtí, Pán je nanejvýš šťastný, když oslavuje čisté živé bytosti mocné díky vĕdomí Kṛṣṇy. Nejvyššího Pána tedy tĕší oslavování Pána Śivy tím, že ho oslovuje jako bhagavāna.