Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.63.44

Verš

taṁ tvā jagat-sthity-udayānta-hetuṁ
samaṁ prasāntaṁ suhṛd-ātma-daivam
ananyam ekaṁ jagad-ātma-ketaṁ
bhavāpavargāya bhajāma devam

Synonyma

tam — Jeho; tvā — Ty; jagat — vesmíru; sthiti — udržování; udaya — vznik; anta — a zánik; hetum — příčina; samam — vyrovnaný; praśāntam — dokonale klidný; suhṛt — přítel; ātma — Já; daivam — Pán hodný uctívání; ananyam — jeden jediný; ekam — jedinečný; jagat — všech svĕtů; ātma — a všech duší; ketam — útočištĕ; bhava — hmotného života; apavargāya — pro ukončení; bhajāma — uctívejme; devam — Nejvyššího Pána.

Překlad

Uctívejme Tebe, Nejvyššího Pána, abychom byli osvobozeni z hmotného života. Jsi udržovatel vesmíru a příčina jeho stvoření a zániku. Jsi vyrovnaný, dokonale klidný, skutečný přítel, Já a Pán hodný uctívání. Jsi jeden jediný, útočištĕ všech svĕtů a všech duší.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī uvádí, že Pán je skutečný přítel, protože uvádí v činnost správnou inteligenci osoby, pokud ta zatouží poznat pravdu o Bohu a duši. Śrīla Jīva Gosvāmī i Śrīla Viśvanātha Cakravartī zdůrazňují, že výraz bhavāpavargāya vyjadřuje nejvyšší osvobození v podobĕ čisté lásky k Bohu charakterizované čistou oddanou službou Pánu.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī také vysvĕtluje, že Nejvyšší Pán je samam, „dokonale objektivní a vyrovnaný“, zatímco jiné živé bytosti nemohou být dokonale objektivní kvůli neúplnému chápání skutečnosti. Ti, kdo se odevzdají Pánu, se také stávají plnĕ objektivními přijetím útočištĕ u Jeho svrchovaného vĕdomí.