Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.63.43

Verš

ahaṁ brahmātha vibudhā
munayaś cāmalāśayāḥ
sarvātmanā prapannās tvām
ātmānaṁ preṣṭham īśvaram

Synonyma

aham — já; brahmā — Brahmā; atha — a také; vibudhāḥ — polobozi; munayaḥ — mudrci; ca — a; amala — čisté; āśayāḥ — jejichž vĕdomí; sarva-ātmanā — z celého srdce; prapannāḥ — odevzdaní; tvām — Tobĕ; ātmānam — Já; preṣṭham — nejdražšímu; īśvaram — Pánu.

Překlad

Já, Pán Brahmā, ostatní polobozi a mudrci s čistou myslí jsme se všichni odevzdali z celého srdce Tobĕ, našemu nanejvýš drahému Já a Pánu.