Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.63.31

Verš

tato bāhu-sahasreṇa
nānāyudha-dharo ’suraḥ
mumoca parama-kruddho
bāṇāṁś cakrāyudhe nṛpa

Synonyma

tataḥ — poté; bāhu — svými pažemi; sahasreṇa — tisíci; nānā — četné; āyudha — zbranĕ; dharaḥ — nesoucí; asuraḥ — démon; mumoca — vypustil; parama — svrchovanĕ; kruddhaḥ — rozzuřený; bāṇān — šípy; cakra-āyudhe — na Nĕho, jehož zbraní je disk; nṛpa — ó králi (Parīkṣite).

Překlad

Ó králi, nesmírnĕ rozzuřený démon nesoucí ve svých tisíci rukách četné zbranĕ vystřelil mnoho šípů na Pána Kṛṣṇu, nositele zbranĕ v podobĕ disku.