Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.62.7

Verš

kaṇḍūtyā nibhṛtair dorbhir
yuyutsur dig-gajān aham
ādyāyāṁ cūrṇayann adrīn
bhītās te ’pi pradudruvuḥ

Synonyma

kaṇḍūtyā — svĕdĕní; nibhṛtaiḥ — plnými; dorbhiḥ — mými pažemi; yuyutsuḥ — dychtivý bojovat; dik — svĕtových stran; gajān — slony; aham — já; ādya — ó prvotní; ayam — šel jsem; cūrṇayan — drtící na prach; adrīn — hory; bhītāḥ — vydĕšení; te — oni; api — dokonce; pradudruvuḥ — uprchli.

Překlad

Dychtivĕ jsem se vydal bojovat se slony vládnoucími svĕtovým stranám, ó prvotní pane, a drtil jsem hory svými pažemi, které mĕ svĕdí touhou po boji. Ale i tito velcí sloni strachy uprchli.