Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.62.6

Verš

doḥ-sahasraṁ tvayā dattaṁ
paraṁ bhārāya me ’bhavat
tri-lokyāṁ pratiyoddhāraṁ
na labhe tvad ṛte samam

Synonyma

doḥ — paží; sahasram — jeden tisíc; tvayā — tebou; dattam — daných; param — pouze; bhārāya — břemenem; me — pro mĕ; abhavat — stalo se; tri-lokyam — ve třech svĕtech; pratiyoddhāram — protivníka; na labhe — nenacházím; tvat — tebe; ṛte — kromĕ; samam — sobĕ rovného.

Překlad

Tĕchto tisíc paží, které jsi mi dal, se stalo pouze tĕžkým břemenem. Kromĕ tebe nenacházím ve třech svĕtech nikoho hodného se mnou bojovat.

Význam

Podle ācāryů zde Bāṇāsura lehce naznačuje: „Až tedy porazím tebe, Pána Śivu, dobytí svĕta mnou bude úplné a má touha po boji bude uspokojena.“