Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.62.23-24

Verš

parārdhya-vāsaḥ-srag-gandha-
dhūpa-dīpāsanādibhiḥ
pāna-bhojana-bhakṣyaiś ca
vākyaiḥ śuśrūṣaṇārcitaḥ
gūḍhaḥ kanyā-pure śaśvat-
pravṛddha-snehayā tayā
nāhar-gaṇān sa bubudhe
ūṣayāpahṛtendriyaḥ

Synonyma

parārdhya — nesmírnĕ cennými; vāsaḥ — odĕvy; srak — girlandami; gandha — parfémy; dhūpa — vonnými tyčinkami; dīpa — lampami; āsana — sedadly; ādibhiḥ — a tak dále; pāna — nápoji; bhojana — jídlem, které se žvýká; bhakṣyaiḥ — jídlem, které se nežvýká; ca — také; vākyaiḥ — slovy; śuśrūṣaṇa — vĕrnou službou; arcitaḥ — uctívala; gūḍhaḥ — ukrytého; kanyā-čistí — v komnatách neprovdaných dívek; śaśvat — neustále; pravṛddha — nesmírnĕ rostoucí; snehayā — jejíž náklonnost; tayā — jí; na — ne; ahaḥ-gaṇān — dny; saḥ — On; bubudhe — vnímal; ūṣayā — Ūṣou; apahṛta — zaujaté; indriyaḥ — Jeho smysly.

Překlad

Ūṣā uctívala Aniruddhu vĕrnou službou, nabízela Mu nesmírnĕ cenné odĕvy spolu s girlandami, parfémy, vonnými tyčinkami, lampami, sedadly a tak dále. Také Mu nabízela nápoje, všechny druhy jídel a sladká slova. Zatímco Aniruddha takto zůstával ukryt v komnatách mladých žen, nevšímal si ubíhajících dnů, neboť Jeho smysly byly zaujaty Ūṣou, jejíž náklonnost k Nĕmu neustále rostla.