Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.62.22

Verš

sā ca taṁ sundara-varaṁ
vilokya muditānanā
duṣprekṣye sva-gṛhe pumbhī
reme prādyumninā samam

Synonyma

— ona; ca — a; tam — Ho; sundara-varam — nejsličnĕjšího muže; vilokya — vidící; mudita — radostná; ānanā — její tvář; duṣprekṣye — které nemĕly být spatřeny; sva — ve svých; gṛhe — komnatách; pumbhiḥ — muži; reme — užívala si; pradyumninā samam — s Pradyumnovým synem.

Překlad

Když Ūṣā spatřila tohoto nejsličnĕjšího z mužů, tvář se jí rozjasnila radostí. Vzala Pradyumnova syna do svých soukromých komnat, které muži nesmĕli ani spatřit, a tam si s Ním užívala.