Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.62.20

Verš

citralekhā tam ājñāya
pautraṁ kṛṣṇasya yoginī
yayau vihāyasā rājan
dvārakāṁ kṛṣṇa-pālitām

Synonyma

citralekhā — Citralekhā; tam — Ho; ājñāya — poznávající; pautram — jako vnuka; kṛṣṇasya — Pána Kṛṣṇy; yoginī — mystička; yayau — vydala se; vihāyasā — mystickou nebeskou cestou; rājan — ó králi; dvārakām — do Dvāraky; kṛṣṇa-pālitām — chránĕné Kṛṣṇou.

Překlad

Mystickými silami obdařená Citralekhā v Nĕm poznala Kṛṣṇova vnuka (Aniruddhu). Potom se, můj milý králi, vydala mystickou nebeskou cestou do Dvāraky, mĕsta pod ochranou Pána Kṛṣṇy.