Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.62.14

Verš

dṛṣṭaḥ kaścin naraḥ svapne
śyāmaḥ kamala-locanaḥ
pīta-vāsā bṛhad-bāhur
yoṣitāṁ hṛdayaṁ-gamaḥ

Synonyma

dṛṣṭaḥ — vidĕný; kaścit — jistý; naraḥ — muž; svapne — v mém snu; śyāmaḥ — tmavĕ modrý; kamala — podobné lotosu; locanaḥ — jehož oči; pīta — žlutý; vāsāḥ — jehož odĕv; bṛhat — mocné; bāhuḥ — jehož paže; yoṣitām — žen; hṛdayam — srdcí; gamaḥ — dotýkající se.

Překlad

(Ūṣā pravila:) Ve snu jsem vidĕla jistého muže, který mĕl tmavĕ modrou pleť, lotosové oči, žlutý odĕv a mocné paže. Byl to ten druh muže, který se dotýká srdcí žen.