Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.61.37

Verš

kaliṅga-rājaṁ tarasā
gṛhītvā daśame pade
dantān apātayat kruddho
yo ’hasad vivṛtair dvijaiḥ

Synonyma

kaliṅga-rājam — krále Kaliṅgy; tarasā — rychle; gṛhītvā — chytající; daśame — na desátém; pade — kroku (když se snažil utéci); dantān — jeho zuby; apātayat — vyrazil; kruddhaḥ — rozhnĕvaný; yaḥ — který; ahasat — smál se; vivṛtaiḥ — s vycenĕnými; dvijaiḥ — zuby.

Překlad

Král Kaliṅgy, který se Pánu Balarāmovi smál s vycenĕnými zuby, se snažil utéci, ale rozhnĕvaný Pán ho rychle chytil na desátém kroku a všechny zuby mu vyrazil.