Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.60.49

Verš

śrī-bhagavān uvāca
sādhvy etac-chrotu-kāmais tvaṁ
rāja-putrī pralambhitā
mayoditaṁ yad anvāttha
sarvaṁ tat satyam eva hi

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán pravil; sādhvi — ó svatá ženo; etat — toto; śrotu — slyšet; kāmaiḥ — (Námi) kteří jsme chtĕli; tvam — tebe; rāja-putri — ó princezno; pralambhitā — ošálená; mayā — Mnou; uditam — řečeno; yat — co; anvāttha — ty jsi odpovĕdĕla na; sarvam — všechno; tat — to; satyam — správné; eva hi — vskutku.

Překlad

Nejvyšší Pán pravil: Ó svatá ženo, ó princezno, podvedli jsme tĕ pouze proto, že jsme tĕ chtĕli slyšet takto mluvit. Vskutku vše, co jsi odpovĕdĕla na Má slova, je dozajista pravdivé.