Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.59.42

Verš

atho muhūrta ekasmin
nānāgāreṣu tāḥ striyaḥ
yathopayeme bhagavān
tāvad-rūpa-dharo ’vyayaḥ

Synonyma

atha u — a potom; muhūrte — v příznivou dobu; ekasmin — stejný; nānā — různých; agāreṣu — v sídlech; tāḥ — tĕmi; striyaḥ — ženami; yathā — řádnĕ; upayeme — oženil se s; bhagavān — Nejvyšší Pán; tāvat — právĕ tolik; rūpa — podob; dharaḥ — přijímající; avyayaḥ — nepomíjející.

Překlad

Poté se nepomíjející Nejvyšší Pán, jenž přijal odlišnou podobu pro každou nevĕstu, řádnĕ oženil se všemi princeznami zároveň, s každou v jejím paláci.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že slovo yathā zde vyjadřuje, že každá svatba řádnĕ probĕhla. To znamená, že se veškeré Pánovo příbuzenstvo, včetnĕ Jeho matky Devakī, objevilo v každém paláci a zúčastnilo se každé svatby. Jelikož probĕhly všechny zároveň, byla tato událost zajisté projevem Pánovy nepochopitelné energie.

Když Pán Kṛṣṇa jedná, činí tak stylovĕ. Není tedy úžasné, že se zároveň zjevil na 16 100 svatbách odehrávajících se v 16 100 královských palácích doprovázen v každém paláci všemi svými příbuznými. Vskutku, toto je způsob, který by se dal od Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství očekávat. Koneckonců, není to bĕžná lidská bytost.

Śrīla Śrīdhara Svāmī dále vysvĕtluje, že při této konkrétní příležitosti Pán projevil svou původní podobu v každém ze svých paláců. Jinými slovy, aby se zúčastnil svatebních slibů, projevil totožné podoby (prakāśa) ve všech palácích.