Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.58.53

Verš

śrutvaitad rurudhur bhūpā
nayantaṁ pathi kanyakām
bhagna-vīryāḥ su-durmarṣā
yadubhir go-vṛṣaiḥ purā

Synonyma

śrutvā — slyšící; etat — toto; rurudhuḥ — bránili; bhū-pāḥ — králové; nayantam — který si odvážel; pathi — po cestĕ; kanyakām — svou nevĕstu; bhagna — zlomená; vīryāḥ — jejichž síla; su — velmi; durmarṣāḥ — nesnášenliví; yadubhiḥ — Yaduovci; go-vṛṣaiḥ — býky; purā — předtím.

Překlad

Když nesnášenliví králové, kteří byli konkurenčními nápadníky, slyšeli, co se stalo, pokusili se Pána Kṛṣṇu zastavit na cestĕ, zatímco si odvážel nevĕstu domů. Ale tak jako předtím zlomili sílu králů býci, yaduovští bojovníci ji zlomili nyní.