Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.58.41

Verš

śrī-rājovāca
ko ’nyas te ’bhyadhiko nātha
kanyā-vara ihepsitaḥ
guṇaika-dhāmno yasyāṅge
śrīr vasaty anapāyinī

Synonyma

śrī-rājā uvāca — král Nagnajit pravil; kaḥ — kdo; anyaḥ — jiný; te — Tobĕ; abhyadhikaḥ — nadřazený; nātha — ó vládce; kanyā — pro moji dceru; varaḥ — ženich; iha — v tomto svĕtĕ; īpsitaḥ — vytoužených; guṇa — transcendentálních vlastností; eka — pouze; dhāmnaḥ — který jsi sídlem; yasya — na jehož; aṅge — tĕle; śrīḥ — bohynĕ štĕstí; vasati — sídlí; anapāyinī — nikdy neopouštĕjící.

Překlad

Král pravil: Můj Pane, kdo by mohl být lepším manželem pro moji dceru než Ty, výlučné sídlo všech transcendentálních vlastností? Na Tvém tĕle sídlí sama bohynĕ štĕstí a nikdy Tĕ ze žádného důvodu neopouští.