Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.58.34

Verš

tāṁ śrutvā vṛṣa-jil-labhyāṁ
bhagavān sātvatāṁ patiḥ
jagāma kauśalya-puraṁ
sainyena mahatā vṛtaḥ

Synonyma

tām — o ní; śrutvā — slyšící; vṛṣa — býky; jit — tím, kdo přemůže; labhyām — dosažitelné; bhagavān — Nejvyšší Pán; sātvatām — vaiṣṇavů; patiḥ — vládce; jagāma — odjel; kauśalya-puram — do hlavního mĕsta království Kośala; sainyena — vojskem; mahatā — velkým; vṛtaḥ — obklopený.

Překlad

Když se Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, vládce vaiṣṇavů, doslechl o princeznĕ, kterou mĕl získat přemožitel býků, odjel s velkým vojskem do hlavního mĕsta Kośaly.