Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.58.33

Verš

na tāṁ śekur nṛpā voḍhum
ajitvā sapta-go-vṛṣān
tīkṣṇa-śṛṅgān su-durdharṣān
vīrya-gandhāsahān khalān

Synonyma

na — ne; tām — s ní; śekuḥ — byli schopni; nṛpāḥ — králové; voḍhum — oženit se; ajitvā — bez poražení; sapta — sedmi; go-vṛṣān — býků; tīkṣṇa — ostré; śṛṅgān — jejichž rohy; su — velmi; durdharṣān — nezvladatelní; vīrya — bojovníků; gandha — pach; asahān — nesnášející; khalān — zlostní.

Překlad

Králové, kteří se dostavili jako nápadníci, se s ní nemohli oženit, pokud nedokázali porazit sedm býků s ostrými rohy. Tito býci byli nesmírnĕ zlostní a nezvladatelní a nesnesli ani pach bojovníků.