Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.58.13-14

Verš

ekadā ratham āruhya
vijayo vānara-dhvajam
gāṇḍīvaṁ dhanur ādāya
tūṇau cākṣaya-sāyakau
sākaṁ kṛṣṇena sannaddho
vihartuṁ vipinaṁ mahat
bahu-vyāla-mṛgākīrṇaṁ
prāviśat para-vīra-hā

Synonyma

ekadā — jednou; ratham — svého kočáru; āruhya — usedající do; vijayaḥ — Arjuna; vānara — opice (Hanumān); dhvajam — na jehož vlajce; gāṇḍīvam — jménem Gāṇḍīva; dhanuḥ — luk; ādāya — beroucí si; tūṇau — dva toulce; ca — a; akṣaya — nevyčerpatelné; sāyakau — jejichž šípy; sākam — spolu; kṛṣṇena — s Pánem Kṛṣṇou; sannaddhaḥ — v brnĕní; vihartum — bavit se; vipinam — lesa; mahat — velkého; bahu — s mnoha; vyāla-mṛga — šelmami; ākīrṇam — plného; prāviśat — vstoupil; para — nepřátelských; vīra — hrdinů; — hubitel.

Překlad

Jednou si Arjuna, hubitel mocných nepřátel, oblékl brnĕní, usedl do svého kočáru s vlajkou s Hanumānem, vzal si luk a dva nevyčerpatelné toulce a odjel se bavit s Pánem Kṛṣṇou do velkého lesa plného dravých zvířat.

Význam

Tato událost se musela odehrát po spálení lesa Khāṇḍava, neboť Arjuna nyní používá luk Gāṇḍīva a ostatní zbranĕ, které bĕhem té události získal.