Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.58.11

Verš

yudhiṣṭhira uvāca
kiṁ na ācaritaṁ śreyo
na vedāham adhīśvara
yogeśvarāṇāṁ durdarśo
yan no dṛṣṭaḥ ku-medhasām

Synonyma

yudhiṣṭhiraḥ uvāca — Yudhiṣṭhira pravil; kim — jaká; naḥ — námi; ācaritam — vykonaná; śreyaḥ — zbožná činnost; na veda — nevím; aham — já; adhīśvara — ó svrchovaný vládce; yoga — mystické yogy; īśvarāṇām — mistry; durdarśaḥ — vzácnĕ vídaný; yat — ten; naḥ — námi; dṛṣṭaḥ — vidĕný; ku-medhasam — kteří jsme neinteligentní.

Překlad

Král Yudhiṣṭhira pravil: Ó svrchovaný vládce, nevím, jaké zbožné činy jsme my pošetilci vykonali, že můžeme vidĕt Tebe, jehož mistři yogové dokonalosti vídají vzácnĕ.