Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.57.8

Verš

taila-droṇyāṁ mṛtaṁ prāsya
jagāma gajasāhvayam
kṛṣṇāya viditārthāya
taptācakhyau pitur vadham

Synonyma

taila — oleje; droṇyām — do velké nádoby; mṛtam — mrtvé tĕlo; prāsya — vkládající; jagāma — odjela; gaja-sāhvayam — do Hastināpuru, hlavního mĕsta Kuruovců; kṛṣṇāya — Kṛṣṇovi; vidita-arthāya — který o situaci již vĕdĕl; taptā — zarmoucená; ācakhyau — vyprávĕla; pituḥ — svého otce; vadham — zabití.

Překlad

Královna Satyabhāmā vložila otcovo mrtvé tĕlo do velké kádĕ s olejem a odjela do Hastināpuru, kde zarmoucenĕ povĕdĕla Pánu Kṛṣṇovi, který o tom již vĕdĕl, o vraždĕ svého otce.