Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.57.4

Verš

yo ’smabhyaṁ sampratiśrutya
kanyā-ratnaṁ vigarhya naḥ
kṛṣṇāyādān na satrājit
kasmād bhrātaram anviyāt

Synonyma

yaḥ — kdo; asmabhyam — nám obĕma; sampratiśrutya — slibující; kanyā — svou dceru; ratnam — jako drahokam; vigarhya — pohrdavĕ ignorující; naḥ — nás; kṛṣṇāya — Kṛṣṇovi; adāt — dal; na — ne; satrājit — Satrājit; kasmāt — proč; bhrātaram — svého bratra; anviyāt — mĕl by následovat (ve smrti).

Překlad

„Satrājit slíbil svou drahokamu podobnou dceru nám, ale potom ji místo toho dal Kṛṣṇovi a nás pohrdavĕ ignoroval. Proč by tedy Satrājit nemĕl následovat cestu svého bratra?“

Význam

Jelikož byl Satrājitův bratr Prasena násilnĕ zabit, náznak „následující cestu svého bratra“ je zřejmý. Máme zde vražedný plán.

Je dobře známo, že Akrūra a Kṛtavarmā jsou vznešení, čistí oddaní Nejvyššího Pána, takže jejich neobvyklé chování vyžaduje nĕjaké vysvĕtlení. Ācāryové je podávají takto: Śrīla Jīva Gosvāmī uvádí, že Akrūra, ačkoliv prvotřídní, čistý oddaný Pána, byl obĕtí hnĕvu obyvatel Gokuly, protože odvezl Pána Kṛṣṇu z Vṛndāvanu. Gosvāmī dále uvádí, že Kṛtavarmā se stýkal s Kaṁsou – oba byli členy dynastie Bhoja – a tak nyní trpí za tuto nežádoucí společnost.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī nabízí jiné vysvĕtlení: Akrūra i Kṛtavarmā se na Satrājita hnĕvali, protože urazil Pána Kṛṣṇu a šířil o Nĕm ve Dvārace falešné zvĕsti. Za bĕžných okolností by Akrūra a Kṛtavarmā byli nanejvýš rádi, že si Pán Kṛṣṇa vzal krásnou Satyabhāmou. Jako čistí oddaní nemohli ve skutečnosti být z tohoto sňatku nešťastní, ani se nemohli stát žárlivými soky Pána. Proto svým chováním jako Jeho soci sledovali skrytý motiv.