Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.57.26

Verš

uvāsa tasyāṁ katicin
mithilāyāṁ samā vibhuḥ
mānitaḥ prīti-yuktena
janakena mahātmanā
tato ’śikṣad gadāṁ kāle
dhārtarāṣṭraḥ suyodhanaḥ

Synonyma

uvāsa — žil; tasyām — tam; katicit — nĕkolik; mithilāyām — v Mithile; samāḥ — let; vibhuḥ — všemocný Pán, Śrī Balarāma; mānitaḥ — uctívaný; prīti-yuktena — láskyplným; janakena — králem Janakou (Videhou); mahā-ātmanā — velkou duší; tataḥ — potom; aśikṣat — naučil se; gadām — kyj; kāle — časem; dhārtarāṣṭraḥ — syn Dhṛtarāṣṭry; suyodhanaḥ — Duryodhana.

Překlad

Všemocný Pán Balarāma zůstal v Mithile nĕkolik let, uctíván svým láskyplným oddaným Janakou Mahārājem. Bĕhem té doby se Dhṛtarāṣṭrův syn Duryodhana od Balarāmy naučil umĕní boje s kyjem.