Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.56.37

Verš

upalabhya hṛṣīkeśaṁ
mṛtaṁ punar ivāgatam
saha patnyā maṇi-grīvaṁ
sarve jāta-mahotsavāḥ

Synonyma

upalabhya — považující; hṛṣīkeśam — Pána smyslů; mṛtam — nĕkdo mrtvý; punaḥ — znovu; iva — jako kdyby; āgatam — přišel; saha — s; patnyā — manželkou; maṇi — drahokam; grīvam — na krku; sarve — všichni; jāta — vzniklý; mahā — velký; utsavāḥ — jásot.

Překlad

Když všichni lidé uvidĕli Pána Hṛṣīkeśu vrátit se jako z mrtvých, doprovázeného svou novou manželkou a s drahokamem Syamantaka na krku, vyvolalo to jejich jásot.

Význam

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Jāmbavān zavĕsil drahokam na Pánův krk, když Mu při svatbĕ předával svou dceru.