Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.56.36

Verš

teṣāṁ tu devy-upasthānāt
pratyādiṣṭāśiṣā sa ca
prādurbabhūva siddhārthaḥ
sa-dāro harṣayan hariḥ

Synonyma

teṣām — jim; tu — ale; devī — polobohynĕ; upasthānāt — po uctívání; pratyādiṣṭa — udĕlila jako odpovĕď; āśiṣāḥ — požehnání; saḥ — On; ca — a; prādurbabhūva — objevil se; siddha — poté, co dosáhl; arthaḥ — svého zámĕru; sa-dāraḥ — spolu se svou manželkou; harṣayan — působící radost; hariḥ — Pán Kṛṣṇa.

Překlad

Když obyvatelé dokončili uctívání polobohynĕ, odpovĕdĕla jim a slíbila splnit jejich žádost. Právĕ tehdy se Pán Kṛṣṇa, který dosáhl svého zámĕru, před nimi objevil ve společnosti své nové manželky, čímž jim způsobil radost.