Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.56.21

Verš

tam apūrvaṁ naraṁ dṛṣṭvā
dhātrī cukrośa bhīta-vat
tac chrutvābhyadravat kruddho
jāmbavān balināṁ varaḥ

Synonyma

tam — tu; apūrvam — nikdy předtím (nevidĕnou); naram — osobu; dṛṣṭvā — když uvidĕla; dhātrī — chůva; cukrośa — vykřikla; bhīta-vat — polekaná; tat — to; śrutvā — když slyšel; abhyadravat — rozbĕhl se k; kruddhaḥ — rozhnĕvaný; jāmbavān — Jāmbavān; balinām — ze silných; varaḥ — nejlepší.

Překlad

Chůva dítĕte při spatření té pozoruhodné osoby vykřikla strachem. Jāmbavān, nejsilnĕjší ze silných, zaslechl její výkřiky a rozhnĕvanĕ se rozbĕhl k Pánu.