Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.55.6

Verš

dṛṣṭvā tad-udare bālam
māyāvatyai nyavedayan
nārado ’kathayat sarvaṁ
tasyāḥ śaṅkita-cetasaḥ
bālasya tattvam utpattiṁ
matsyodara-niveśanam

Synonyma

dṛṣṭvā — když uvidĕli; tat — v jejím; udare — břiše; bālam — dítĕ; māyāvatyai — Māyāvatī; nyavedayan — dali; nāradaḥ — Nārada Muni; akathayat — vyložil; sarvam — vše; tasyāḥ — jí; śaṅkita — užaslá; cetasaḥ — jejíž mysl; bālasya — dítĕte; tattvam — skutečnosti; utpattim — zrození; matsya — ryby; udara — do břicha; niveśanam — vstoupení.

Překlad

Když kuchaři uvidĕli v břiše ryby chlapečka, dali ho užaslé Māyāvatī. Potom se objevil Nārada Muni a vysvĕtlil jí vše o narození dítĕte a Jeho vstoupení do břicha ryby.