Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.55.32

Verš

mama cāpy ātmajo naṣṭo
nīto yaḥ sūtikā-gṛhāt
etat-tulya-vayo-rūpo
yadi jīvati kutracit

Synonyma

mama — můj; ca — a; api — také; ātmajaḥ — syn; naṣṭaḥ — ztracený; nītaḥ — vzatý; yaḥ — který; sūtikā-gṛhāt — z porodního pokoje; etat — Jemu; tulya — rovný; vayaḥ — vĕkem; rūpaḥ — a vzhledem; yadi — pokud; jīvati — On žije; kutracit — nĕkde.

Překlad

Kdyby můj ztracený syn, který byl unesen z porodního pokoje, stále nĕkde žil, byl by stejného vĕku a vzhledu jako tento mladík.