Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.55.17

Verš

sa ca śambaram abhyetya
saṁyugāya samāhvayat
aviṣahyais tam ākṣepaiḥ
kṣipan sañjanayan kalim

Synonyma

saḥ — On; ca — a; śambaram — Śambarou; abhyetya — přicházející za; saṁyugāya — bojovat; samāhvayat — zavolal na nĕho; aviṣahyaiḥ — nesnesitelnými; tam — mu; ākṣepaiḥ — urážkami; kṣipan — spílající; sañjanayan — podnĕcující; kalim — boj.

Překlad

Pradyumna přišel za Śambarou a zavolal na nĕho, aby bojoval. Zahrnul ho nesnesitelnými urážkami, aby podnítil konflikt.